Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Matematik klass 2, kapitel 2

Skapad 2016-09-11 10:36 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 2 Matematik

Kapitlet Massor av äpplen handlar om enkel bråkräkning, addition med ental i talområdet 20-100 (t.ex. 75 + 2) samt om addition med tiotal i talområdet 20-100 (t.ex. 75 + 20).

Innehåll

Övergripande mål

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning

Undervisningen

Du kommer att:
*  delta i gemensamma genomgångar
*  spela mattespel
*  göra matteövningar på datorn
*  arbeta i matteboken
*  arbeta i grupp
*  arbeta enskilt

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning

Begrepp

Centrala begrepp i kapitlet är:

en hel, en halv, en tredjedel, en fjärdedel, hälften, halvor, addition, ental, tiotal

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du behärskar:
*  enkel bråkräkning med 1, ½, 1/3, 1/4
*  addition med ental i talområdet 20-100 (t.ex. 75 + 2)
*  addition med tiotal i talområdet 20-100 (t.ex. 75 + 20)

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris, kapitel 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Enkel bråkräkning med 1, ½, 1/3, 1/4
 • Ma  1-3
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Addition med ental i talområdet 20-100
 • Ma  1-3
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Addition med tiotal i talområdet 20-100
 • Ma  1-3
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: