Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I djurens värld

Skapad 2016-09-11 10:37 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningen

Under lektionerna kommer vi att:

 • Läsa faktatexter enskilt och i grupp
 • Skriva egna faktatexter enskilt och i grupp
 • Se olika faktafilmer
 • Gå ut i skogen och göra enkla observationer och undersökningar.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Begrepp

Mångfald, släkt, ekosystem, livscykel, näringskedja, nedbrytning och kretslopp

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Samtala om hur olika djur är släkt med varandra
 • Berätta om några olika ekosystem
 • Berätta om olika näringskedjor
 • Berätta om ett djurs livscykel
 • Berätta vad som händer i naturen när ett djur dör

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser

NO
I djurens värld

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du kan samtala om hur olika djur är släkt med varandra.
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Du kan berätta lite om några olika ekosystem
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Du kan berätta lite om några näringskedjor
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Du kan berätta om ett djurs livscykel
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Du kan berätta vad som händer i naturen när ett djur dör
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: