Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska klass 2-3

Skapad 2016-09-11 10:41 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Engelska år 2 - 3
Grundskola 2 – 3 Engelska

Tänk vad bra med ett språk som många kan! Då kan vi prata och förstå varandra även om vi inte kommer från samma land.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få träna på din förmåga att kommunicera engelska främst genom talet.

Att förstå enkla vardagliga fraser och uttryck.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisningen

På lektionerna kommer vi att:

samtala och sjunga på engelska.

 spela spel och leka för att träna engelska ord.

se på film med engelskt tal.

träna på engelska uttal.

träna på att föra en enkel dialog.

 arbeta med enkla arbetsuppgifter/arbetsblad.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt aktiva deltagande och förmåga att:

* delta i enkla ramsor och sånger.

* att säga engelska ord, fraser och meningar.

* att prata engelska med dina klasskamrater.

* att lyssna på engelskt tal.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser

En
Engelska år 2

Lyssna
(förstå och tolka)
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal.
Tala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan säga enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Kan använda enkla inövade ord och meningar i kända situationer som eleven har varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” .
Använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap. T.ex var jag bor, vem jag är och mina intressen.
Samtala
(kommunicera, formulera)
 • En  1-3
 • En  1-3
Deltar i samtal genom att svara enkelt på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att besvara och ställa frågor inom kända ämnesområden och situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: