Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och förstå

Skapad 2016-09-11 11:50 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Att kunna sortera information man har fått från en text. Att förstå och kunna använda ord och begrepp. Att samtala, resonera diskutera och redogöra.
Grundskola 1 – 9
Vi ska lära oss att bli bra på läsförståelse genom att träna mycket. Vi kommer att läsa många olika genrer av texter. Vi kommer att läsa texter, diskutera och analysera berättelser. Vi kommer att skriva enkla och svåra texter beror på elevens nivån och förmågan

Innehåll

Hur undervisningen utföras.

Lärarledda genomgångar.

Samtal och diskussion i gruppen.

Skriftliga uppgifter, både enskilda och i gruppen.

Vi tränar att eleverna kunna berättar i gruppen och lyssna till varandra.

Vi tränar att eleverna kunna återberätta en händelse eller en såga så andra förstå.

Eleverna tränar och vågar att delta i samtal, frågor och diskussioner kring texten och alla sorts arbeten.

Vi tränar att eleven kunna skriva enkla texter med hjälp av någon strategi.

Enkla stavningsregler, fortsatt arbeta med alfabetet för elever som behöver det.

Jag läser med eleverna regelbundet, enkla texter, sagor och olika fakta, det beror på elevens nivån.

Eleverna läser olika texter och det beror på elevens ålder och nivån.

Eleven börjar läsa och skriva enkla texter och fakta texter beror på elevens nivån.

Vi lär oss mer om vi ser olika film och filmklipp kring texter.

Eleverna tränar att kunna redovisa muntligt för varandra och lämna in skriftligt sammanfattning om en text.

Matriser

Läsa, skriva och förstå

Rubrik 1

Nivå 1
Vi läser och förstår lättlästa texter Vi har dialog i klass rummet ur texten. Vi svarar muntligt på frågorna
Nivå 2
Vi läser olika texter. Vi diskuterar frågorna ur texten och skriva svaren. Vi rättar varandras svar och se om det rätt.
Nivå 3
Vi läser långa texter. Förstår svåra ord. Skriver förkortning ur texten. Eleverna bedömer varandra och hjälper varandra om det behövs
Aspekt 1
Meningen att eleverna blir bättre att läsa, förstår och skriver
  • Ml  4-6
  • Ml  4-6
  • Ml  4-6
  • Ml  4-6
  • Ml  4-6
  • Ml  4-6
  • Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: