Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 1- Att leva tillsammans

Skapad 2016-09-11 11:57 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Innehåll

 

Syfte:

Eleverna utvecklar förtrogenhet med mänskliga rättigheter och demokratiska processer och arbetssätt. Eleverna ska ges kunskap om kartan så att de kan orientera sig. Eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

 • Förmåga att resonera
 • Förmåga att reflektera

Centralt innehåll:

Att leva tillsammans

 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

Att leva i världen

 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna?(faktakunskaper/ord/teorier)

Elevråd, dagordning, åsikt, representant, sekreterare, protokoll, rösta, majoritet, ordförande, demokrati, val, hemland, modersmål, respekt, hänsyn 

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

Att leva tillsammans

 • Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en palts till en annan och ger exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomförs.
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtal om elevnära samhällsfrågor.

 

Genomförande:

titta på lilla aktuellt skola- diskussion om innehållet

Diskussioner och samtal i par och grupp

Dokumentation genom elevarbeten

Tydliggöra målen för eleverna

Varierat arbetssätt: enskilt, par, grupp

genomföra klassråd

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

Du resonerar och reflekterar kring normer och regler i vardagen och ger exempel på varför de behövs. 

du är aktiv under våra klassråd.

du visar förståelse för begreppen som vi arbetar med.

du är med och diskuterar efter vi har tittat på lilla aktuellt skola och annan media.

 

Bedömningsverktyg:

Muntlig kommunikation

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: