Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2016-09-11 12:01 i Heby skola F-6 Heby
I det här ämnesområdet får du lära dig att skriva olika typer av texter.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Att skriva är roligt! Men det finns många olika sätt att skriva en text. Här får du lära dig hur man skriver några olika typer av texter, så som berättelser, faktatexter,instruktioner och dikter.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:  

 • Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Förtydliga din berättelse med hjälp av bilder.
 • Söka information ur texter och med hjälp av nyckelord och tankekarta skriva en kortare faktatext.
 • använda dig av ämnesspecifika ord i din faktatext.
 • Skriva en instruktion så någon annan förstår.
 • skriva olika sorts dikter

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
 • SvA   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • SvA   3
  Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
 • SvA   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

4. Undervisning:

Vi kommer under detta arbetsområde träna på att skriva olika typer av texter. Du kommer att skriva berättelser kring olika teman där du tar hjälp av en tankekarta. Du kommer också att få öva på att skriva faktatexter också med hjälp av tankekartor, dels med ett givet ämne, men också utifrån ett ämne du själv väljer.  Vi ska på olika sätt träna oss på att skriva dikter och du kommer att tillsammans med en kompis få skriva en instruktion.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: