Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-09-11 12:26 i Backa skola Tanum
Grundskola 4 – 6 Biologi
...

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer tillsammans att läsa faktatexter om skogen, ta reda på mer om vilka djur och växter som lever där. Du kommer även att få göra egna näringskedjor, där du kan visa och förklara hur djur och växter samspelar med varandra. Du kommer också att få skriva egna faktatexter med hjälp av det material vi pratat om tillsammans och som du själv tagit reda på. Vi kommer att göra fältstudier i vår närmiljö under året för att se hur naturen förändras beroende på årstid. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: