Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT16 Konstens grunder: Analog och monokrom färgsättning åk 5

Skapad 2016-09-11 12:36 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du ska utveckla din förmåga att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg och då använda dig av antingen en anaolg eller en monokrom färgsättning.
Grundskola 4 – 6 Bild

Du ska träna upp din förmåga att använda linjer, former och färger för att skapa bilder som är både tvådimensionella och tredimensionella. Du ska bli medveten om vilken betydelse linjer, färger och former har när du skapar en bild.

Syfte

Du ska träna din förmåga att...

 • använda dig av olika tekniker
 • välja lämpligt material
 • planera och bygga upp en bild med tanke på linjer, former och färger
 • skissa och inte trycka för hårt när du ska arbeta fram linjer och former
 • skapa olika uttryck med hjälp av olika typer av linjer och former och färgsätta med tanke på vad du vill uttrycka med din bild
 • resonera om ditt bildskapande genom att använda dig av ämnesspecifika begrepp

Centralt innehåll åk 4-6

Bildframställning

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning,måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6

 • Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Elev kan också ge enkla självbedömningar om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Undervisningen

Du ska på ett A3-ritpapper skissa fram ett motiv och färglägga det med hjälp av  dina kunskaper om färglära. Din bild ska färgläggas antingen med en analog eller en monokrom färgsättning. Hela papperet ska vara färglagt när du är klar.

Efter bildarbetet

Muntligt: Presentera din bild för en klasskamrat. Använd dig av följande frågor:

 • Hur har du arbetat?
 • Vad tycker du har varit svårt?
 • Vad är du nöjd med?
 • Vad har du för råd till någon annan som ska göra en likadan bild?

Skriftligt: Skriv ner hur du arbetat med uppgifterna (fundering och självbedömning av din arbetsprocess). Du ska även skriva ner hur nöjd du är med dina färdiga bilder och vad du är nöjd med och vad du kan tänka på och förbättra till nästa gång (fundering och självbedömning av kvaliteten i ditt bildarbete). Försök att använda dig av de ämnesspecifika expertorden både i din muntliga och ditt skriftliga efterarbete.

Expertord:

 • "Fri hand"  
 • linjer
 • former
 • färger
 • grundfärger (primärfärger)
 • sekundärfärger
 • blanda
 • konturer
 • konturpenna
 • pensel
 • organisk form
 • tvådimensionell form
 • tredimensionell form
 • klot
 • rätblock
 • kub
 • pyramid
 • akvarellpenna
 • ritpapper
 • självbedömning
 • arbetsprocess
 • bildarbete
 • färglägga
 • verktyg
 • teknik
 • material
 • bildskapande
 • utformning
 • kvalitet
 • analoga färger
 • monokrom färgsättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: