Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema:Jord

Skapad 2016-09-11 14:02 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 2 Biologi
NTA står för Naturvetenskap och Teknik för alla, och är en satsning i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Du kommer att göra olika uppdrag med jord och du kommer att få samarbeta mycket klasskompisarna.

Innehåll

Syfte, arbetssätt och bedömning:

Målet är att du:

 • ska kunna göra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • ska kunna berätta och dokumentera dina undersökninga

Arbetssätt:

 • utföra uppdrag ensam och tillsammans med klasskamrater
 • göra maskkompost
 • berätta, skriva och rita om uppdragen

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • utföra enkla undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: