Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2016-09-11 14:05 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med retoriken - konsten att tala och övertyga. Att lyssna är en viktig del av retoriken.
Grundskola 5 Svenska

Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna, tala och övertyga. Syftet är att du ska bli en stark och självsäker talare som tror på dig själv och din förmåga!

Innehåll

Syfte och förmågor.

Vi kommer arbeta främst med den muntliga kommunikationen.

Du kommer att få möjlighet att utveckla din kommunikativa, metakognitiva samt begreppsliga förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Konkretisering av mål

Inom detta arbetsområde är målet att du skall kunna:

- samtala, lyssna, presentera och argumentera i olika situationer där du anpassar dig efter mottagare och syfte.
- våga framföra dina åsikter inför gruppen.
- ge och ta emot kamratrespons kring muntligt framförande.
- känna till och använda dig av strategier och regler/normer för muntlig kommunikation.

 

Arbetssätt

- Praktiska lektioner med olika gruppövningar, lekar och samarbetsövningar där kommunikationen är central.
- Teoretiska lektioner där du får ta del av olika strategier eller fakta kring kommunikation.
- Muntliga framföranden, samtal och presentationer i mindre grupper.
- Gruppdebatt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta i både förberedda och oförberedda samtal, där du visar att du kan använda dig av olika strategier och regler/normer som bidrar till ett välfungerande samtal.
- förbereda presentationer och tal med hjälp av olika strategier, t.ex. stödord.
- genomföra presentationer och tal där du har en tydlig inledning, poäng och avslutning som bidrar till att ditt budskap tydligt framgår.
- ge kamratrespons till dina klasskamrater.
- argumentera och debattera.
- känna till talkonstens begrepp och pröva att använda dig av dessa.

Matriser

Sv
Retorik

Rubrik 1

Retorik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vara en god lyssnare
Du sitter tyst när någon annan pratar eller redovisar, men du glömmer att ha ögonkontakt med talaren. Det kan också hända att du plockar med saker.
Du sitter tyst och lyssnar koncentrerat på den som pratar eller redovisar. Du har ögonkontakt med talaren och visar att du är en aktiv lyssnare. Efter framförandet ger du korta "guldkorn" och tips.
Du sitter tyst och lyssnar koncentrerat på den som pratar eller redovisar. Du har ögonkontakt med talaren och visar att du är en aktiv lyssnare. Du motiverar dina "guldkorn" och tips så att talaren kan ha bra nytta av din feedback. Du ställer relevanta frågor till talaren.
Förbereda en presentation eller redovisning
Du förbereder en kort presentation eller redovisning.
Du förbereder en kort presentation eller redovisning och använder stödord till viss del.
Du förbereder en kort presentation eller redovisning och använder relevanta stödord.
Tala i grupp
Du vågar prata i en mindre grupp, men håller mest med någon annan i vad hen har sagt.
Du vågar framföra dina egna idéer och åsikter.
Du framföra ofta dina egna idéer och åsikter. När du inte håller med säger du till på ett bra sätt.
Tala inför grupp
Om du har förberett dig vågar du stå inför klassen och göra en kort redovisning.
Om du har förberett dig och tränat innan vågar du stå inför klassen och redovisa något.
Du framför med lätthet en längre redovisning. Du vågar också gå fram och prata inför klassen även om du inte har tränat innan.
Använda retoriska redskap
Innan du börjar tänker du på att "inta scenen" och ser till att publiken är redo. Du har ögonkontakt med publiken någon gång.
Du "intar scenen", ser till att publiken är redo och har ögonkontakt med publiken ibland under redovisningen.
Du "intar scenen", ser till att publiken är redo och har ögonkontakt med publiken under redovisningen.
Använda retoriska redskap
Du talar ibland tyst och för snabbt. När du inser att du inte hörs gör du något åt det.
Du talar lagom högt och lagom snabbt.
Du tänker på hur du använder ditt kroppsspråk och varierar tempo och röstläge för att fånga publiken.
Använda retoriska redskap
Din redovisning sitter ihop i ett enda stycke.
Ditt framförande kan ibland upplevas som lite "trevande" utan smidiga övergångar mellan de olika delarna.
Din redovisning har en röd tråd med bra övergångar mellan de olika delarna.
Presentera en tydlig och intressant redovisning
Du försöker göra en inledning som kan fånga publiken. Du säger: "Nu är det slut!" eller liknande.
Du har en inledning som får publiken med på noterna. Du avrundar så att alla förstår att det är en avslutning.
Du bjuder på en intressant inledning. Du avslutar med en "knorr".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: