Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min trädflora, fotosyntes och pollinering

Skapad 2016-09-11 14:17 i Noltorpsskolan Alingsås
Eleverna ska efter avslutad kurs ha kännedom om de vanligaste förekommande träd som finns i närmiljön samt att känna till olika sorters kretslopp som är sammankopplade med naturens cykler.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under kommande period kommer du att få lära dig om djurs och växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse detta har. Vi kommer även att arbeta med människans beroende och medverkan av naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, som till exempel, nedbrytning, pollinering.

Innehåll

En period framåt kommer vi att arbeta med:

 

Våra träd i vår närmiljön

Blommornas delar

Hur växter förökar sig (Pollinering)

Fotosyntes

Begrepp: Fotosyntes, pollinering, molekyl, kemisk beteckning, klorofyll

 

För att lära dig detta kommer vi att:

 

Ta fram fakta om våra vanligaste träd och gå ut och se om vi kan hitta dem

Studera blommornas olika delar i förstoring

Ta fram fakta om fotosyntes och pollinering

Titta på filmer om pollinering och fotosyntes

Teckna olika händelseförlopp.

 

Utvärdering av målen

För att utvärdera om du efter avslutad kurs har uppfyllt de målen som vi arbetar mot, kommer du att få göra dels ett skriftligt prov, en muntlig redovisning i grupp. Du kommer också under tiden som vi arbetar att få lämna in arbetsuppgifter som kommer att ligga till grund för en bedömning i detta område.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Bi
Biologi Min trädflora

Min trädflora

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fältstudier
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation
Eleven kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Argumentation
Bi Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Visa Förståelse för olika sammanhang genom diskussioner och konstruera text
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: