Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande biologi

Skapad 2016-09-11 14:51 i Lorensberga 7-9 Ludvika
En presentation av biologiämnet och en fördjupning om celler, bakterier och virus. Grundläggande praktiskt arbete med mikroskop och träning i ett naturvetenskapligt arbetssätt.
Grundskola 7 Biologi
Vad ingår i ämnet biologi? Hur använder man ett mikroskop? Vad är liv? Hur ser celler ut? Detta och många andra frågor får du svar på i denna första kurs i åk 7!

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Du kommer att arbeta med grundläggande kunskaper om cellernas byggnad, om hur djur och växter kan delas in samt om bakterier och virus. Du kommer att arbeta med mikroskop och träna på att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt.

Material

Bok - Spektrum Biologi, kapitel 1 och delar av kapitel 2

Filmer om cellen, bakterier och virus

Hur ska du få visa vad du kan?

Du visar kunskaper muntligt under lektioner.

Du visar kunskaper när du laborerar.

Skriftligt och praktiskt prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: