Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shakespeare

Skapad 2016-09-11 15:13 i Almtunaskolan Uppsala
Ett temaarbete i engelska om William Shakespeare, och hans mest berömda pjäser.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Ett temaarbete i engelska om William Shakespeare, och hans mest berömda pjäser.

Innehåll

Under ca tre veckar ska vi jobba med att studera William Shakespeare, och några av hans mest berömda pjäser.

Först kommer vi att titta på lite kort fakta om Shakespeare och hans liv, samt se en liten kort film om honom. Alla kommer att få skriva ned kort fakta, och vi hjälps åt med att diskutera vad som kan vara viktigt att skriva ned. 

Vi kommer att lyssna, läsa och titta på korta förenklade versioner av några av hans pjäser (från British Councils hemsida). Då ska vi träna läsförståelse, hörförståelse samt fylla på ordförrådet. Några skriftliga hör-och läsförståelseövningar kommer vi också att jobba med då.

Vi ska sedan använda oss av flashcards till de olika pjäserna, och i grupp skriva dialoger utifrån dem. Alla grupper får sedan spela upp sina dialoger/pjäser. 

Bedömning: Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Shakespeare engelska åk 5

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå
Du kan förstå det viktigaste innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Läsa och förstå
Du kan förstå enkla texter om vardagliga och för dig bekanta ämnen.
Du kan förstå texter om vardagliga och för dig bekanta ämnen.
Du förstår olika texter om vardagliga och för dig bekanta ämnen.
Formulera sig i muntliga framställningar
Du kan delta i enkla samtal och dialoger med begripliga fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och sammanhängande i samtal och dialoger.
Du kan delta i både förberedda och inte förberedda samtal på ett begripligt och sammanhängande sätt.
Redogöra, kommentera och agera
Du kan förstå och följa enkla budskap och instruktioner.
Du kan förstå och följa budskap och instruktioner.
Du kan förstå och följa längre budskap och instruktioner.
Redogöra, kommentera, och agera
Du kan återberätta det viktigaste i det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört och få med detaljer.
Formulera sig i skriftliga framställningar
Du kan skriva en enkel text om ett nära intresseområde/faktatext så att andra förstår.
Du kan skriva en till viss del sammanhängande text om ett intresseområde/faktatext så att andra förstår.
Du kan skriva en längre sammanhängande text om ett intresseområde/faktatext så att andra förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: