Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Normer och värden i förskoleklass 2016-2017

Skapad 2016-09-11 15:30 i Fjärås Bräckaskolan Blå Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna lpp är förankrad i lgr 11.
Grundskola F

Skolans värdegrund och uppdrag förskoleklass

Innehåll

Skolan ska

"Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling." (från övergripande mål och riktlinjer - normer och värden).
"Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram." (från skolans värdegrund - saklighet och allsidighet).
"Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen." (från skolans värdegrund - skolans uppdrag).
"Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter." (från skolans värdegrund - skolans uppdrag).

Eleven ska

Du som elev ska känna till våra tre respekteraregler:

 • Respektera dig själv
 • Respektera andra
 • Respektera egendom

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Undervisning

Under de tre första veckorna på höstterminen (intensivveckorna) genomsyras allt arbete av vårt värdegrundsarbete, som vi kallar för skatten. Då kommer du bland annat få arbeta med:

 • EQ-övningar
 • Samarbetsövningar och lekar
 • Sånger och berättelser som berör ämnet
 • Snälloppor
 • Visastund
 • Poängpromenad
 • Filmer/Böcker


Dessutom kommer vi ha ett gemensamt bildprojekt med de andra förskoleklasserna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: