Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - klassråd

Skapad 2016-09-11 15:44 i Almekärrsskolan Lerum
Vi har återkommande klassråd.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap

Återkommande har vi  klassråd där du får träna dig på att vara ordförande, sekreterare, tidsväktare och vid behov suppleant samt att delta i mötet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom klassråd får du möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga och få kunskap om hur ett demokratiskt klassråd organiseras och genomförs. 
Du ska träna på att leda och fördela ordet i ett möte (ordförande), anteckna det som sägs och beslutas (sektreterare) och vara tidsväktare (så att frågorna ges tid i förhållande till dess storlek) samt vid behov hoppa in som ersättare (suppleant) för någon av de övriga vid deras frånvaro.

Du ska träna på att ta ställning i olika frågor  och framföra dina samt ta del av och respektera andras åsikter. Du får träna dig i den demokratiska processen samt olika begrepp inom demokrati.
 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma att:

Du  känner till hur ett demokratiskt klassråd organiseras och genomförs.
Du känner till de olika rollernas uppgifter ordförande,  sekreterare, tidsväktare och suppleant och hur du agerar utifrån dem.
Du deltar och framför din åsikt och kan prata om normer och regler som vi har i skolan.

Du tar del av, lyssna och respekterar andras åsikter.

Undervisning och arbetsformer

Återkommande har vi ett klassråd där vi lottar vem som ska vara ordförande, sekreterare, tidsväktare och suppleant. Vi följer en dagordning. Protokoll skrivs vid varje möte. Representanter från elevråd, miljöpiloter, värdegrundspiloter och TL-ledare informerar kort om vad de har pratat om på sina möten, dessa frågor diskuterar vi sedan vidare vid en separat lektion. Vi tränar på att lyssna på varandras åsikter och att ta personlig ställning i olika frågor. Om vi ska rösta så gör vi det på olika sätt (tex. skriftligt eller dolt).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: