Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La familia

Skapad 2016-09-11 17:01 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Innehåll

Vad kommer du att lära dig?

Vi lär oss ord på familjemedlemmar och att beskriva en familj och vänner.

Vi lär oss också om familjen i Spanien.

Vi repeterar bland annat hur man uttrycker vad någon heter och hur gammal någon är.

Vi repeterar hur man ställer frågor och svarar och lär oss nya sätt att ställa frågor och svar.

När kommer vi att arbeta?

Från vecka 36 och några veckor framåt

Hur kommer vi att arbeta? 

Genomgångar om ord och uttryck som har med att beskriva en familj och vänner

Repetition av teman från åk 6: vi arbetar med övningar från videon från ur.se.

Övningar för att lära sig nya ord och uttryck

Titta på videon från ur.se och arbeta med arbetsmaterialet

Hur blir du bedömd

Bedömningen kommer att ske fortlöpande på lektionerna

Skriftligt: du berättar om en familj

Muntligt: du får berätta om en valfri familj

Hörförståelse: du får höra om en familj och svara på frågor

Läsförståelse: du får läsa om en familj och svara på frågor

Material och länkar:

Textboken och övningsboken Colores

ur.se

Videoele

Uppgifter

  • La familia

Matriser

M2
Spanska: muntlig och skriftlig förmåga, hör- och läsförståelse

Ej uppnått målen
Nivå 2
Nivå 1
Nivå 3
Förstå talat språk
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Strategier för produktion
Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig förmåga
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbetning av skriftlig produktion
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Muntlig interaktion
Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Omformuleringar
Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: