Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system och tekniken i vardagen

Skapad 2016-09-11 18:38 i Björkhagsskolan Falun
Här är en planering som är tänkt för årskurs fyra (eller "introduktion" till tekniken i åk 4-6). Genomförandet är anpassat till det vi har tillgång till på vår skola när denna planering skapades och kan såklart behöva redigeras.
Grundskola 4 – 5 Teknik

Vad är teknik och hur har tekniken utvecklats? Teknik finns överallt runtomkring oss. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om tekniska system och den teknik vi har i vår närhet varje dag. Du kommer också få öva på hur man kan genomföra enkla tekniska konstruktioner samt hur man gör en skiss.

Innehåll

Lärandemål

 • Att lära sig något om vad teknik är.
 • Att lära sig om hur tekniken utvecklats och hur människans behov drivit på utvecklingen.
 • Att lära sig om hur man går tillväga när man gör en enkel konstruktion med en metod som är vanlig inom tekniken.
 • Att lära sig att tekniken finns runt om oss i vardagen t.ex. i våra kläder och hur den kan hjälpa oss att hålla oss rena och friska.
 • Att lära sig hur man går till väga när man gör en enkel skiss.
 • Att lära sig tekniska begrepp inom området.

Centralt innehåll

Genomförande och material vi använder oss av

Vi kommer att:

 • Arbeta med de två första kapitlen i Hans Perssons bok "Boken om teknik".
 • Se filmer från UR (ex. Om avloppsvatten, Janne gör dricksvatten, Om sopor).
 • Genomföra en enkel teknisk konstruktion utifrån en metod som är vanlig inom tekniken.
 • Träna på att genomföra skisser.
 • Genomföra och dokumentera olika experiment som rör tekniska system och tekniken i vardagen.
 • Diskutera och ta ställning till olika frågor som rör arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du genomför och dokumenterar ditt arbete.
 • Hur du genomför och utvecklar dina konstruktioner och skisser.
 • Hur du deltar i diskussioner och resonemang i grupper och i helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: