Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska_den skriftliga förmågan

Skapad 2016-09-11 18:57 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Åk 9- under 3 veckors period ni kommer jobba med den skriftliga förmågan.

Innehåll

Hola,

Under 3 veckors period ni jobbar med den skriftliga förmågan. Detta konkretiseras under en form av en uppsats.

Ni fick två möjligheter. Att skriva er egen uppsats eller att skriva om livet som elev på "Svensgårds".

Syftet är att använda er av dem grammatiska kunskaper som vi har precis repeterat. 

Texten ska vara 400 ord lång. Läs också bedömningsmatrisen!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Skriftlig produktion Spanska Åk 7-9

F
E
C
A
Skriftlig produktion
Din text går inte att förstå.
Din text består av korta, enkla meningar. Texten går att förstå även om den innehåller oklarheter.
Din text har längre meningar och är sammanhängande. Det är inga svårigheter för en infödd att förstå den.
Din text består av mer avancerade ord och längre meningar. Texten är sammanhängande och lätt för en infödd att förstå.
Grammatiska strukturer
Du visar en stor osäkerhet i att använda olika grammatiska moment.
Du är på väg att lära dig de olika momenten, men behärskar den bara till vissa delar.
Du förstår hur du ska använda de grammatiska momenten även om du missar ibland.
Du behärskar de grammatiska moment som vi gått igenom.
Förmåga att bearbeta din text.
Du klarar inte på egen hand av att korrigera din text.
Med lite stöd gör du enstaka förbättringar av texten efter respons.
Du gör enstaka förbättringar av texten efter respons.
Du förbättrar din text på egen hand efter viss respons.
Strategier
Du hittar inte i ordboken eller i din grammatik.
Du försöker slå upp i en ordbok och använda dig av din grammatik och lyckas ibland även om du behöver stöd.
Du lyckas ofta slå upp rätt ord i ordboken och hitta rätt och hittar även i din grammatik.
Du använder ordboken och din grammatik som en naturlig del av skrivandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: