Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska -7B-Writing...and talking

Skapad 2016-09-11 19:07 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
Factual text!

Innehåll

 

Under 2 veckors period, jobbar ni med den skriftliga förmågan. Ni skriver i Google Document, minst 400 ord. 

Strävansmål

  • Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift

  • Utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra

Strävansmålet/en nedbrutet, mål för året:

  • Eleven ska kunna skriva enkel faktatext på engelska.

  • Eleven ska göra ett bildspel och förbereda en presentation för klassen.

Det här ska vi arbeta med:

Writing FAQs - skriva fakta på engelska

  1. Välj ett data- eller tv-spel som du har spelat.

  2. Välj en viktig person som du tror att han/hon har bidragit med något i världens historia. 

Matriser

En
Engelska - den skriftliga förmågan

Skriva en text så att den är begriplig för andra
Har störande och förstörande fel i sin text. Innehållet är till största delen begripligt.
Har antingen störande eller förstörande fel i sin text. Innehållet är begripligt.
Har få störande fel i sin text. innehållet framgår tydligt och är lätt att förstå.
Uttrycka sig varierat i skrift
Visar på ett ganska stort ordförråd och använder till viss del ett varierat språk.
Visar på ett stort ordförråd och använder ett varierat språk.
Visar på ett stort ordförråd, uttrycker sig varierat och med ett språkligt flyt.
Använda sig av tidigare genomgången grammatik i sin text
Tillämpar sällan de grammatiska reglerna.
Tillämpar ofta de grammatiska reglerna.
Behärskar de grammatiska reglerna.
Skriva en text med sammanhang
Texten består av lösryckta meningar. Informationen staplas i texten.
Textens meningar hänger ihop med varandra. Textens innehåll är till viss del utförligt och viss textbindning används.
Texten är tydlig och sammanhängande. Textens innehåll är utförligt och varierad textbindning används.

En
Engelsk muntlig redovisning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition
Du framför ditt innehåll på ett förståligt sätt med en rod tråd
Du har planerat din presentation, har inledning och avslutning
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt inledning och avslutning
Reflektioner och slutsatser
Din framställning har en liten andel reflektioner
Du gör ansatser till både personliga reflektioner och slutslatser, men du når inte helt fram.
Du har med personliga reflektioner och slutsatser och kan framföra dem på ett fullgott sätt.
Flyt i språket
Du för fram ditt budskap på en godkänd språknivå, dvs. de språkfel som görs påverkar ej förståelsen
Du visar att du behärskar basgrammatiken väl
Du visar att du i stort behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd
'Du använder ett varierat ordförråd
Du har ett varierat och avancerat ordförråd
Uttal och intonation
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: