Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2 ht-16

Skapad 2016-09-11 19:54 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Bild

Under höstterminen kommer du få lära dig mer om färglära. Du kommer även få möjlighet att pröva på att arbeta med olika material och tekniker för att utveckla ditt skapande. 

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Uttrycka budskap med bilder.
 • Skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.
 • Undersöka och visa olika ämnesområden med bilder.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor. 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Skapa med olika material.
 • Skapa med olika tekniker.
 • Bygga upp bilder med olika bildelement (färg, form, linje, yta, samt för- och bakgrund).
 • Uttrycka dig med hjälp av bilder. 
 • Presentera ditt skapande.
 • Delta i samtal om vad bilder berättar.
 • Använda digitala verktyg.

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Prova olika material för skapande.
 • Prova på olika tekniker.
 • Du använder flera olika bildelement i ditt bildskapande. 
 • Måla bilder till din texter i andra ämnen.
 • Presentera dina bilder för andra. 
 • Vi lyssnar på dig när du samtalar om bilder. 
 • Redigera bilder digitalt.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Både enskilt och i grupp.
 • Med olika material.
 • Med olika tekniker.
 • Med digitala verktyg.

Begrepp

 • Material
 • Tekniker
 • Skapande
 • Kreativitet
 • Grundfärg
 • Primärfärg
 • Process
 • Uttrycka
 • Konstnär
 • Inspiration
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: