Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för 5:an ht-16

Skapad 2016-09-11 19:55 i Ätranskolan Falkenberg
Taluppfattning upp till 1000000 och att kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet. Använda metoden "rita en bild" eller "prova dig fram" när du löser matteproblem. Att kunna räkna ut en rektangels area. Förstå och använda skala. Veta vad decimaltal och "en hel" innebär. Få förståelse för vad en tiondel och en hundradel är. Arbeta med enheterna vikt, volym och temperatur. Att läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram. Kunna räkna ut medelvärde.
Grundskola 5 Matematik

Taluppfattning upp till 1000000 och att kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet. Använda metoden "rita en bild" eller "prova dig fram" när du löser matteproblem. Att kunna räkna ut en rektangels area. Förstå och använda skala. Veta vad decimaltal och "en hel" innebär. Få förståelse för vad en tiondel och en hundradel är. Arbeta med enheterna vikt, volym och temperatur. Att läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram. Kunna räkna ut medelvärde.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla sin förmåga att lösa problem inom talområdet 0-1000000.
Samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Lära sig nya matematiska begrepp: ex. hundratusental, rimligt, kvadratcentimeter, skala, decimaltecken, centiliter, hektogram, cirkeldiagram, medelvärde och kunna använda dem.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vad:
Förmågan att lösa matematiska problem.
Förmågan att beskriva och visa sina lösningar.
Förmågan att resonera om rimligheten i din resultat.

Kunskap om och förmågan att använda matematiska begrepp.
Kunskap om tal upp till 1000000.
Förmågan att se talmönster.
Förmågan att använda huvudräkning och skriftliga räknemetoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.
Förmågan att mäta, jämföra och uppskatta vikt, volym, längd och temperatur.
Förmågan att föra och följa matematiska diskussioner.

Förmågan att använda bilder och tabeller i samtal om problemlösning.

Hur:
Genom observation och samtal, några skriftliga mattediagnoser. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar
Problemlösning i grupp
Spel
Lekar
Matteboken
Mattepapper

Praktisk matte vid volym, vikt, längd och temperatur.

 

.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: