Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering i Åk.4-5 Ht 2016

Skapad 2016-09-11 19:56 i Trönningeskolan Halmstad
Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument. Vi lär oss sjunga på olika sätt olika sorters låtar. Vi skapar egen musik på olika sätt. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi lär oss om folkmusik och andra musikstilar från hela världen. Vi tränar oss att beskriva musikupplevelser och förstå musikens påverkan.
Grundskola 4 – 5 Musik

Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument.
Vi lär oss sjunga på olika sätt olika sorters låtar. Vi skapar egen musik på olika sätt. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi lär oss om folkmusik och andra musikstilar från hela världen. Vi tränar oss att beskriva musikupplevelser och förstå musikens påverkan.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Det kan förekomma ljud- och videoupptagning under lektionerna i syfte att analysera och se progression

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll under terminen

TRUMMOR/SLAGVERK: Puls, trummornas delar, 2-takt, 3-takt, 4-takt, fill-in, olika rytminstrument, djembe, congas m.m.

GITARR: Grepptabell, gitarrens/elgitarrens delar, strängarnas namn, plektrum, dur, moll, spela 1-3-ackordslåtar, även ukulelespel

ELBAS: Spela efter en enkel ackordanalys, strängarnas namn, enkel basgång,

KEYBOARD: Tangenternas namn, spela dur/moll-ackord, enklare melodispel,

SÅNG: Omfång, uppsjungning, skalor, tonhöjd, olika vokala uttryck, kanon, stämmor, mikrofonteknik/ljudnivåer, effekter, låtar i olika genrer. Uppträdande.

MUSIKHISTORIA: Världsmusik, olika musikstilar, visor, schlager, klassisk musik, pop, psalmer osv.

ENSEMBLESPEL: olika former av enklare samspel både med sång och instrument. Uppträdande.

MUSIKTEORI & INSTRUMENTKÄNNEDOM form, notvärden, uttryck, instrumentgrupper, klangspel

SKAPANDE: rim- & ramsor, skriva egen sångtext, kombinera olika rytmer, ljud, ackord, melodier, effekter, dans,rörelse, bild. Vi använder dator eller Ipad till att kombinera ihop musikloopar. Vi gör enklare inspelningar.

ANALYS: Vi samtalar och beskriver upplevelser av musik och musikens betydelse i olika situationer och högtider. Vi tränar oss i att se och höra detaljer i musiken och hur samspel kan utvecklas.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Bedömning

Du bedöms i fem olika arbetsområden med hjälp en överskådlig bedömningsmatris i tre steg. (Titta under fliken "Bedömning")

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna genom att träna olika moment och visa upp själv eller tillsammans med andra. Det blir även några skriftliga moment typ frågesport samt inlämning av egen text/låt.

Vi använder också dator med t.ex. Youtube och upplever och deltar i diskussioner om olika artister, musikstilar, kulturer och instrument

Du får också hela tiden utvecklingstips utifrån den nivå du befinner dig på.

Det kan förekomma ljud- och videoupptagning under lektionerna i syfte att analysera och se progression.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: