Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2016-09-11 20:00 i Hovgårdsskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)

NO, de naturorienterade ämnena, är en kombination av ämnen fysik, kemi och biologi. Vi följer årstidsväxlingen, arbetar med växter, svampar och djur. Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är bladen röd/gula och när är dem gröna? Vilka djur och träd finns i vår närmiljö? Vilka är våra månader och veckodagar? Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Innehåll

Arbetssätt

Under NO-lektionerna kommer vi att arbeta på olika sätt

 • arbeta både inomhus och utomhus
 • diskutera, resonera och ta reda på fakta
 • göra enkla laborationer/undersökningar.
 • arbeta i grupp, enskilt och som hel klass
 • utbyta erfarenheter med varandra


Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

NO
Mål för arbetsområdet

Du:
Årstiderna
Namnger våra fyra årstider och berättar om något som är typiskt för var och en av dem.
Månaderna
Namnger de flesta av de 12 månaderna och kopplar i huvudsak samman dessa med rätt årstid.
Veckodarna
Namnger veckodagarna i rätt ordning.
Träd
Ger exempel på några vanligt förekommande träd i omgivningen.
Ger något exempel på varför trädens blad blir gula och röda under hösten.
Svampar
Namnger några vanligt förekommande svampar och ger exempel på en ätbar och en icke ätbar.
Blommor
Ger exempel på några vanligt förekommande vårblommor som finns i vår omgivning.
Djur i ditt närområde
Ger några exempel på hur några av djuren i vår närmiljö lever och vad som kännetecknar dem.
Vatten
Namnger någon av vattnets tre faser och ger ett exempel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: