Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad hände? Återberättande text

Skapad 2016-09-11 20:12 i Frösakullsskolan Halmstad
Att förstå strukturen i en återberättande text.
Grundskola 3 Svenska
Vad hände?

Återberättande texter möter du varje dag i skolan,men också i andra sammanhang. Det är texter som på något sätt återberättar en händelse, eller något som någon har upplevt eller läst. Många av de texter du själv skriver i skolan är också återberättande texter t.ex. när du berättar och skriver om någon utflykt du varit med om.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att:

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera texter
 • urskilja språkliga strukturer

 

 Målet med undervisningen

 • förstå struktur, stil och ordval i en text som återger en personlig upplevelse
 • planera och skriva om en egen upplevelse

 

Du kommer ges möjlighet att träna strukturen i en återberättande text

 • syfte- att berätta vad som hänt
 • struktur - var? vem?, när? en serie händelser
 • Tidsord  (först, sedan, därefter, vid dagens slut)
 • Dåtid - -Jag-form

 Så här kommer vi att arbeta:

 • ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar  och går igenom 
  hur en återberättande text kan se ut - cirkelmodellen
 •  vilket syfte texten  har (vad vill texten)
 •  uppbyggnad (inledningsmening - fakta - avslutningsmening)
 • miljö och personbeskrivning
 • Kamratrespons och egen utvärdering

 

Du kommer att arbeta enskilt med att:
 

 • arbeta och skrivplanera i "Skriva svenska"
 • skriva en återberättande text
 • egen utvärdering

 

 

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva en återberättande text med anpassning till hur en återberättande text ska skrivas
 • skriva så att innehållet blir begripligt och  med språklig variation 
 • använda språkliga strukturer ( stor bokstav, skiljetecken, stavning)
 • ge omdömen om texter
 • bearbeta egna texter utifrån given respons

)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Återberättande text

>
>
Återberättande texter
Du kan skriva en återberättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva en återberättande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation..
Du kan skriva en återberättande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkriktighet
I texten använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I textern använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texten använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskrivningar och handling
Den återberättande texten du skriver innehåller enkla miljö- och personbeskrivningar och enkel handling.
Den återberättande texten du skriver innehåller utvecklade miljö- och personbeskrivningar och utvecklad handling.
Den återberättande texten du skriver innehåller välutvecklade miljö- och personbeskrivningar beskrivningar och välutvecklad handling.
Respons och omdömen
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Bearbeta texter
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: