Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättelser under hösten

Skapad 2016-09-11 20:20 i Kristinelundskolan Östhammar
Under läsåret arbetar vi hela tiden med att skriva olika berättelser. Ibland korta och ibland längre. Ibland med bilder som stöd och ibland utan. Ibland har vi inledningen klar, och ska fortsätta skriva själva. Ibland har vi haft en team som eleverna ska skriva kring och andra gånger har eleverna hittat på berättelser helt själva.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under höstterminen arbetar vi minst en gång i veckan med att skriva olika berättelser. Ibland korta och ibland längre. Ibland med bilder som stöd och ibland utan. Ibland har vi inledningen klar och ska fortsätta skriva själva.Ibland har vi ett tema att skriva kring. De första berättelserna kommer eleverna att hitta på helt själva.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Du ska under denna tiden få lära dig hur du kan planera när du ska skriva en berättelse och när du ska skriva stor bokstav, frågetecken, utropstecken och sätta punkt. Du ska kunna göra beskrivningar av de personer som finns med i handlingen. Du ska även träna på att göra tydliga miljöbeskrivingar.

Din berättelse ska (alltid) ha en röd tråd.

Vi ska också arbeta med ordkunskap och rättstavning.

Mål

Uppfylla de delar som finns i Lgr 11 för år 4-6

Tid

Under höstterminen

Vilka arbetssätt

Vi skriver med papper och penna.

Vi skriver på dator och på läsplatta.

VI ger respons på varandras texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska skriva berättelser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Röd tråd
Jag har oftast en röd tråd.
Min historia hänger oftast ihop, men kan glömma saker som gör den mer spännande att lyssna på.
Jag har en nästan alltid en röd tråd genom hela berättelsen.
Jag har en genomtänkt och tydlig röd tråd från början till slut
Inledning, handling och slut
Jag har gillar att skriva men har ingen tydlig inledning, handling och slut. Jag behöver träna mer på hur man använder delarna i en berättelse.
Jag vet hur man använder inledning - handling - slut, men handlingen kan ibland bli något för kort. Jag behöver träna mer på hur man använder delarna i en berättelse.
Jag har en viss balans mellan inledning - handling - slut.
Jag har en bra balans mellan inledning - handling - slut. Jag använder alla delar på ett sätt som gör att andra tycker det är lätt att lyssna om jag läser upp den.
Personbeskrivning
Min berättelse saknar ofta personbeskrivning.
Min berättelse har ibland en svag och otydlig personbeskrivning.
Min berättelse har ibland en detaljerad personbeskrivning.
Jag har en målande personbeskrivning.
Miljöbeskrivning
Min berättelse saknar miljöbeskrivning ibland.
Min berättelse har en svag och otydlig miljöbeskrivning.
Min berättelse har ibland en detaljerad miljöbeskrivning.
Jag har en målande miljöbeskrivning och har fångat stämningen.
Språklig kvalité
Jag har ett enkelt språk och använder få ord.
Jag använder ett språk som innehåller en del berättande och beskrivande ord.
Jag har ett berättande och beskrivande språk. Jag försöker använda synonymer om det finns.
Jag har ett rikt och varierat språk som är anpassat till situationen i berättelsen.
Meningsbyggnad
Jag har satt ut några skiljetecken (. , ? !) som gör berättelsen läslig. Ibland skriver jag för långa meningar.
Andra kan läsa och förstå min berättelse, eftersom jag använder skiljetecken på rätt sätt. Jag brukar skriva lagom långa meningar.
Jag använder skiljetecken rätt, även i långa meningar.
Jag skriver växelvis korta och långa meningar och använder skiljetecken och bindeord (t.ex. och, men, eller, samt, för) rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: