Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 9M1, september-oktober 2016

Skapad 2016-09-11 20:54 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
I den här LPP:n presenteras de teman som tas upp i höstterminens första texter.
Grundskola 9 Moderna språk - elevens val

Höstterminens första texter ger dig kunskaper som du har nytta av i vardagen i tysktalande länder, men också en inblick i t.ex. vad som kan vara läckert att äta - och i hur du kommunicerar om detta på tyska!

Innehåll

Mål

Mål för och syften med arbetsområdet

Syften för arbetsområdet återfinns i Lgr 11:

Lgr. 11, Kap. 3.6., s. 78:

Under ”Kommunikationens innehåll”: ”Ämnesområden som är välbekanta för eleverna”, ”Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser”, ”Åsikter och känslor”, ”Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer, olika sammanhang och områden där språket används”

Under ”Lyssna och tala – reception”: ”Olika former av samtal och dialoger”, ”Berättelser och annan fiktion […]”

Arbetets innehåll

Arbetets innehåll

Övergripande mål och riktlinjer: Lgr 11, kap. 2:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt."

”Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.” (s. 15)

I anslutning till syften och innehåll ovan arbetar vi under vårterminen med följande texter och avsnitt:

Kapitel 8: Wie ist das Wetter?: Årstiderna, tala om vädret, fråga efter och beskriva vägen

Kapitel 9: Lecker, lecker!: Tala om vad du vill äta, dricka och köpa, att det heter etwas essen, trinken eller kaufen. Grammatik: Använda formerna einen, ein och eine när du säger vad du vill äta, dricka och köpa

Kapitel 10: Tschüs!: Termer och begrepp inför lov

Arbetssätt och redovisning

I samarbete mellan lärare och elev planeras och studeras de aktuella ämnesområdena. Gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever är därvid centrala inslag. Avstämningar av hur långt vi hunnit och av hur arbetet fortskrider görs fortlöpande. Varje elev ska ges möjlighet till stöd och få återkoppling på sina insatser. Eleverna får möta vetenskapliga fakta samt normer, värderingar och olika perspektiv med anknytning till de aktuella ämnesområdena.

Bedömning

Se Lgr 11 under "Moderna språk", sammanställningen "Inom ramen för elevens val - Kunskapskrav i slutet av årskurs 9". Lgr 11 finns tillgänglig här i Unikum.

Reflektion-utvärdering

Fundera på:

Hur beskriver du lämpligast vägen på tyska?

Hur uttrycker lämpligast vad du vill äta och dricka (tänk på ackusativformerna!)

Hur formulerar du dig när du vill beställa på ett café?

Hur uttrycker du dig när du berättar om dina planer inför ett lov?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: