Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det finns inga skridskor i öknen

Skapad 2016-09-11 21:16 i Tiundaskolan Uppsala
Vi läser tillsammans boken "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren
Grundskola 7 Svenska

Vi kommer att börja höstterminen med att läsa boken Det finns inga skridskor i öknen, skriven av Mats Berggren.

Innehåll

Lektionsinnehåll

Vi kommer att läsa, svara på innehållsfrågor och reflektera kring händelser i boken Det finns inga skridskor i öknen.

Vi delar upp boken i tre delar och sätter läsdead-lines för varje del. Efter varje del finns skriftliga uppgifter till de olika kapitlena.

Frågorna är inte bara innehållsfrågor utan också reflektioner kring händelserna. I frågorna får du tänka till och formulera hur du tänker och tycker och kanske jämföra med egna uppleverlser. På så sätt analyseras och bearbetas boken lite djupare, detta framförallt för att utveckla den egna förmågan att läsa och förstå samt att forma egna åsikter och tankar på ett bra sätt och kunna knyta an till egna erfarenheter. Frågorna är indelade i tre delar som motsvarar uppdelningen av läsningen. Svaren kan diskuteras med andra i klassen men var och en skriver sina egna svar och lämnar in dem skriftligen i sin skrivbok.

När boken är utläst finns en övergripande uppgift där ni delas in i mindre grupper för att samtala och diskutera kring boken.

Den avslutande uppgiften är en skrivuppgift och för den finns målet 
• Att du utvecklar din fantasi och lust att skapa med hjälp av skrivandet

• Att du genom ditt eget skrivande blir bättre på grundläggande mönster och grammatik i språket och utvecklar din förmåga att använda skriftspråkets regler

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

läsa boken både under lektionstid och hemma enligt överenskommelse varje vecka

arbeta skriftligt med frågor och uppgifter kring innehållet av boken under lektionstid. Uppgifterna ska lämnas in för bedömning efter varje läsavsnitt. Uppgifterna förutsätter

1) förståelse för fakta och händelser i texten

2) att du läser texten så att du förstår den och kan göra egna reflektioner och bilda egna åsikter kring de ämnen och händelser boken berättar om

 

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är

 • att du utvecklar din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur
 • att du utvecklar din förmåga att läsa med flyt genom att välja och använda lässtrategier
 • att du stärker din förmåga att planera ditt arbete så att du kan aktivt utföra skriftliga uppgifter
 • att du utifrån dina egna kunskaper och erfarenheter bildar egna uppfattningar kring de ämnen och händelser boken berör 
 • att du utvecklar din skriftliga berättarförmåga

Bedömningens inriktning

Under arbetet med "Det finns inga skridskor i öknen" kommer huvudsakligen att bedömas

• Din förmåga att planera din läsning så att du hinner med de sidor du förväntas läsa till varje diskussionstillfälle

• Din förståelse av texten du läser

• Din förmåga att reflektera och tycka kring det som händer i boken

• Din förmåga att återkoppla bokens innehåll till dina egna erfarenheter

• Din förmåga att uttrycka egna åsikter

• Din förmåga att utveckla ditt eget skrivande

• Din förmåga att skriva enligt gällande skrivregler

   Din förmåga att samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument.

 

 

Uppgifter

 • Frågor till boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Det finns inga skridskor i öknen

Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva - textkvalitet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: