Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntidsresan

Skapad 2016-09-11 22:03 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi ska arbeta med Nordens historia under stenålder, bronsålder och järnålder. Varför heter det stenålder, bronsålder och järnålder? Om du kunde resa tillbaka till forntiden, vilken tidsålder skulle du välja?

Innehåll

Mål:

 • Kunna placera: stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.
 • Kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap, gravar och vapen - mellan de olika tidsåldrarna
 • Kunna ge exempel på spår av forntiden, både i naturen och i språkliga uttryck
 • Känna till och återge någon berättelse om de nordiska gudarna.

Så här kommer vi att arbeta:

 • VÖL-diagram (V=vet, Ö=önskar veta, L=detta har jag lärt mig)
 • genomgångar i klassen
 • enskilt, i par och i grupp (EPA)
 • läsa och diskutera faktatexter och bilder
 • se filmer
 • skriva och illustrera egna faktatexter, för hand och på datorn
 • jämföra likheter och skillnader med hjälp av venn-diagram
 • besöka Miljöverkstaden
 • dokumentera arbeten i  "Forntidsboken"
 • göra en tidslinje från livets början t.o.m. järnåldern

Synliggöra förmågorna:

 Analysförmåga:

 • Jämföra likheter och skillnader utifrån levnadsvillkoren

Begreppsligförmåga: 

 • Vad tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder innebär och vad som är utmärkande för dessa epoker.
 • Ett antal historiska begrepp som hjälper dig att förstå historien.(nomad, stenyxa...)

Kommunikativförmåga: 

 • Samtalar, diskuterar och resonerar med dina klasskamrater, uttrycker egna åsikter och redovisar för andra det du lärt dig.

 Metakognitivförmåga:

 • välja mellan olika strategier när vi lär oss t ex läsa faktatexter, bilder, titta på filmer

Informationsförmågan:

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Detta kommer vi att bedöma:

Din förmåga att kunna:

 • namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning de kommer, med hjälp av en tidslinje
 • beskriva och ge exempel på hur människor levde under de olika tidsåldrarna
 • jämföra likheter och skillnader mellan tidsåldrarna och nutid
 • ge exempel på spår av forntiden, både i naturen och i språkliga uttryck
 • återberätta någon berättelse om de nordiska gudarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: