Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Isländska folksagor och myter

Skapad 2016-09-11 23:22 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Modersmål
I många folksagor från Island finns det olika troll och Jättar. Visste du att om jättarna är ute när solen stiger upp, så förvandlas de till sten.

Innehåll

Arbetsformer

Vi kommer läsa olika folksagor från Island, till exempel Búkolla och Gilitrutt. 
Vi kommer att diskutera om texternas budskap och innehåll.
Vi kommer träna rättstavning på ord från texten.
Vi kommer rita bilder utifrån texten och återbäretta sagorna. 

Mål

Att eleven: 

- känner till folksagor från Island.

- tränar sin hörförståelse.

- kan återbäretta en folksaga med egna ord.

- tränar sin högläsning (árskurs 1-3).

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetet.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- uttrycka dig muntligt under diskussionerna.

- återbäretta en del av en folksaga.

- läsa (årskurs 1-3)

Arbetsperiod

3-4 lektioner på 60 minuter

Elevinflytande

Barnen har fått välja vilka tema vi jobbar med. 
Sagor är ett av dem.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: