Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2 2016/17

Skapad 2016-09-12 07:34 i Gantofta skola Helsingborg
Engelska för år 2
Grundskola 2 Engelska
...

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med "Kids English Zone" samt lekar, sånger och ramsor.
* Ordförråd: Familjemedlemmar, färger, kroppsdelar, mat (frukter mm), djur, väder, instrument, klädesplagg, fordon och rum i hemmet.
* Talen 0-10 (20)

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

TALA/SAMTALA
* använda och förstå enkla ord och fraser samt ställa och besvara enkla frågor (så att andra förstår)
* kunna räkna från 0 till 10 (20)
* känna igen och namnge olika färger
* kunna härma enkla ramsor och sånger

LÄSA

* känna till ordbilder

* läsa ord och enkla meningar

 

SKRIVA

* skriva av enkla ord och meningar

För att visa att du kan, ska du:
* delta aktivt på lektionerna, både muntligt och genom våra skriftliga uppgifter.
Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser

En
Engelska år 2 2016/17

Tala och samtala

På väg att nå målet
Nått målet
Förstår och kan använda dagliga fraser, uttryck och instruktioner
Kan ställa enkla frågor till andra
Kan svara på enkla frågor
Deltar i sånger och ramsor

Läsa

På väg att nå målet
Nått målet
Läser några ord och enkla meningar

Skriva

På väg att nå målet
Nått målet
Skriver av ord och enkla meningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: