Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsområde Språket

Skapad 2016-09-12 07:48 i Nyhammars förskola Ludvika
Grundplanering utvecklingsområde språket.
Förskola

Grundplanering utvecklingsområde språket.

Innehåll

Gemensamma prioriterade mål

 Språk

- I vår förskola utmanar vi barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation.

- I vår förskola får barnen möjligheter att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser.

- I Vår förskola tar vi tillvara barnens tankar och ideér för att skapa mångfald i lärandet.

- Vi lyssnar aktivt till det barnen säger och är lyhörda för att alla barn kommer till tals.

- Vi är lyhörda för barnens samtal och för deras samtal framåt genom att benämna företeelser och begrepp, ställa frågor och utvidga samtal.

MÅLKRITERIER

Genom vårt arbete med språket genom sång, ramsor, rörelser, läsning och följa barnens intressen vill vi skapa barn som törs uttrycka det dom vill/känner. 

ARBETSSÄTT/FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Er organisation på avdelningen: Vi arbetar med sång/språksamling på förmiddagen. Efter lunchen arbetar vi med lässtund och spelar spel för att utmana språket.
Er miljö på avdelningen: Vi har böcker, sågpåse, pussel och spel tillgängligt för barnen.
Det pedagogiska materialet på avdelningen: Vi använder oss av Babblarna i vårt arbete på avdelningen. Vi använder oss också av sångpåse där barnen vid sångstunder får välja en sångkort.
Ert språk och förhållningssätt: Vi pratar mycket med barnen, ställer frågor och följd frågor för att utmana.

DOKUMENTATION

Hur sker dokumentationen av det lärande- och den utveckling som barnen utvecklar under arbetet? Vi fotograferar och filmar, vi skriver ner det vi gör i vår bok och på våra dokumentations papper på väggen.

UPPFÖLJNING

Hur? Varje vecka går vi igenom våra anteckningar, och tar med oss inför veckan som kommer.
När? På vårt avdelningsmöte.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: