Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krabborna 2016/2017

Skapad 2016-09-12 08:16 i Slättens förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
•Vi vill att barnen ska känna att de är en tillgång för varandra och vill lära tillsammans. •Att väcka barnens nyfikenhet kring vår närmiljö och naturmatrial.

Innehåll

Uppstart projektplanering

 Vi utgår ifrån några av förre årets styrkor eftersom vi ansåg att dem var fortfarande aktuell. 

 • Allas lika värde
 • Samarbeta i olika gruppkonstellationer, mellan barn och barn, barn och vuxna. 
 • Fortsätta ge barnen inflytande kring lärmiljö, projektet etc.
 • Använda ett rikt och varierad språk tillsammans med barnen.

 

 

Formulering av syfte

 • Vi vill att barnen ska känna att de är en tillgång för varandra och vill lära tillsammans
 • Att väcka barnens nyfikenhet kring vår närmiljö och naturmatrial.

Föräldrarnas delaktighet

Genom att använda oss utav en dokumentationsvägg ge vi större möjlighet för både barn, föräldrar och pedagoger att ta del av verksamheten.

dagligen kontakt med vårdnadshavarna och via unikum/bloggen förmedlar vi projektets gång.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

 • dokumentationsväggen, mötes plats för barnen.
 • lärmiljön på havet ändras beroende på behov och intresse och eventuellt kopplat till projektet. 
 • vi har valt att göra miljön tilltalande genom att till exempel skapa ett djur/bygg rum eftersom en stor del av våra barn visat intresse för det. Målarrummets material är tillgängligt, det erbjuds målarfärg, naturmaterial, papper och pennor och så vidare detta efter barnens intresse.
 • vi har skapat lite rum i rum då vi har till exempel i hjärtat fixat en läshörna där vi samlas eftermaten.  

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi är ute två gånger i veckan och är helst i skogen (Tisdagar och torsdagar)

Matrialet vi samlar i vår närmiljö ta vi till förskolan för att sedan skapa med, reflekterar kring.

Efter maten samlas alla krabborna i läshörnan då vi läser eller samtalar med varandra. Detta kan eventuellt utvecklas till att bli en reflektions stund då vill samtalar om vad vi har gjort på förmiddag eller tidigare i veckan. Vi kan då har stor användning av Tv:n.

 

Kompetensutveckling

Under läsåret kommer vi att läsa boken "Barn som bråkar"  Vi valde boken för att utveckla vår kunskap kring hantering av barn som hamnar i bråk eller i "jobbiga" situationer.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 • innemiljön: djur/bygg rum, bygga koja eller vistas i en koja (helst färdig byggd). Undersöka  miljön där de kan leka roll lekar (oftast flickorna men även några av pojkarna).  
 • i utemiljön utmanas barnens motorik, rollekar, samarbeta vid olika bygg projekt eller skapande. Detta visa barnen genom hur de pratar med varandra båda muntligt och kroppslig. I skogen har det också visat sig att barnen leker mer med varandra, genus spelar ingen roll. 
 • I skogen är flera barn även här intresserad av kojor, de vill gärna boa in sig. Vi hjälper barnen att bygga vidare om så önskas.
 • Vi har även vid flera tillfällen påbörjat ett naturtavla i sanden som vi har lämnat över till några av barnen för att de kan skapa vidare på. En av oss sitter med och lyssna på deras samtal eller hjälpa till vid frågan. Detta är någonting de har visat intresse i och har även frågat efter då vi är på plats.
 • Ibland är barnen intresserad av att konstruerar med materialet de hittar. Barnen bygger ofta till ett tåg, buss, stolar eller bara en hög. När de bygger använder barnen pinnar som skruvmejsel, borrar, måttband och så vidare. Under denna stunden använder barnen mycket kroppsspråk och muntliga samtal för att får ett flyt i samarbetet. Ibland vill de att vi hjälper till.
 • I skogen får barn stor frihet att leka, hoppa, klättra, gunga på grenar och så vidare. Ibland har vi planerat små uppdrag för barnen i form av insamling av naturmaterial eller matematiska uppdrag.

 

 

Formulera mål

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Det betyder för oss: Vi vill att barnen ska utveckla strategier för att hantera konflikt, tex. att prata med varandra, förmedla språkligt vad de önskas med stöd ifrån oss. Att utveckla barnens syn på allas lika värde.  

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Det betyder för oss: Att barnen utvecklar sin förmåga att samtala, lyssna och reflektera utifrån dokumentation. Att kunna lyssna färdigt på en saga. Att bidra med sina ideer i ett mindre gruppsamtal.

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Det betyder för oss: Samtala mycket med barnen om vem som finns i skogen, hur vi ska beter oss i utemiljön, att inte ta sönder saker i både inne och ute osv.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Det betyder för oss: undersöker och urskiljer mönster, former, siffror ......

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: