Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematisk kvalitetsarbete Lärmiljö, Spiran HT_16

Skapad 2016-09-12 08:23 i Pysslingen Förskolor Knatteborgen Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Målkriterier

• Vi har en inbjudande och lärande miljö som utmanar och utvecklar och stimulerar barnen.
• Tydliga sektioner i rummet där miljön används som tredje pedagogen.
• Ökad nyfikenhet bland barnen.
• Ökad kunskap kring värdegrund, matematik och teknik, naturvetenskap och IT, språk och kommunikation, skapande och lek både bland barnen och oss pedagoger.
• Trygg, förståelig och stimulerande och lärande miljö

Mål

Ha en pedagogisk lärmiljö som tillgodoser barnens egna behov inom utveckling och lärande inom Lpfö 98/16.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Aktiviteter

• Genom att dela upp avdelningen i olika sektioner där de olika ämnena har en representerande färg.
• Kontinuerligt uppdatera de olika sektionerna efter barnens intressen och behov.
• Presentera och introducera de olika materialen för barnen.
• Följa barnens intresse och utveckla områderna till utmanande ,roliga, med material för att öka intresse och kunskap.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: