👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ett minne eller en dröm

Skapad 2016-09-12 08:33 i Torpskolan Lerum
Att med figursåg och plywood skapa en scen utifrån en dröm eller ett minne
Grundskola 6 – 7 Slöjd
Att göra en liten scen utifrån en dröm eller ett minne

Innehåll

med figursåg och plywood skall du bygga upp en scen med utgångspunkt från ett minne eller en dröm.

Fler olika delar målas och sätts ihop till en scen.

Uppgifter

  • Uppgiften

Matriser

Sl
Slöjd

Slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Idé / planering
Kreativitet Presentera Överväga Motivera
Jag väljer arbeten efter given förlaga men kan med viss hjälp komma på egna idéer. Jag presenterar mina idéer med enkla ord och skisser Jag kan med hjälp arbeta efter skriven text och bilder.
Jag väljer arbete efter en given förlaga eller egen idé. Mina planeringar innehåller till viss del olika alternativ att genomföra mina idéer på. Jag presenterar mina idéer med ord och skisser. Jag kan med handledning arbeta efter skriven text och bilder.
Jag väljer oftast arbeten efter egen idé. I mina planeringar överväger jag olika alternativ att genomföra mina idéer på. Mina planeringar innehåller alla delar och jag presenterar mina arbeten med hjälp av skisser / modeller. Arbetet omfattar till stor del att förstå instruktioner, ritningar och mönster.
Jag väljer mer omfattande och avancerade arbeten. Det kan vara egna idéer eller att jag omarbetar befintliga. I mina planeringar överväger, motiverar och förklarar jag mina val. Jag kan när så behövs arbeta själv efter instruktioner, ritningar och mönster.
Formgivning / funktion
Färg Design, form, funktion Användning Material
Jag är till viss del medveten om färgens och formens betydelse. Jag kan med hjälp välja lämpligt material. Jag känner till några vanliga material.
Jag visar förståelse för färgens och formens betydelse för den egna produktens utseende. Jag kan med handledning välja lämpliga material. Jag känner till de vanligaste materialen och något om deras egenskaper.
Jag är väl medveten om färgens och formens betydelse för den egna produktens utseende. Jag kommer med förslag till material. Jag kan de vanligaste materialen och känner till deras viktigaste egenskaper.
Jag har en utvecklad känsla för färg och formgivning och dess påverkan på slutresultatet. Jag väljer för ändamålet lämpliga material. Jag känner till olika material, deras egenskaper och användningsområde.
Genomförande
Självständighet Problemlösning Arbetsmetoder Redskap / verktyg
Jag försöker arbeta men behöver stöd och hjälp. Jag behöver hjälp för att komma fram till olika sätt att lösa problem på under arbetets gång. Jag kan med hjälp välja lämpliga metoder - redskap och verktyg.
Jag försöker arbeta på ett självständigt sätt men behöver till viss del stöd och hjälp. Jag försöker lösa problem med handledning. Jag kan med handledning välja och hantera lämpliga metoder – redskap och verktyg.
Jag arbetar i stort sett självständigt och presenterar förslag på egna lösningar av problem som uppkommer, men jag vill ha dem bekräftade. Jag kan välja och hantera lämpliga metoder – redskap och verktyg.
Jag arbetar självständigt, men kan behöva viss rådgivning. Jag visar stor förmåga att på ett självständigt och konstruktivt sätt lösa problem som uppstår i arbetet. Jag har goda kunskaper i att välja och hantera lämpliga metoder – redskap och verktyg.
Ansvar
Initiativ Uthållighet
Jag försöker ta eget initiativ till arbete. Jag tar till viss del ansvar för mitt arbete. Jag slutför oftast påbörjat arbete.
Jag tar eget initiativ till arbete. Jag tar ansvar för mitt arbete och eget lärande. Jag slutför påbörjat arbete.
Jag tar initiativ till något mer avancerat arbete. Känna ansvar och har tålamod att slutföra arbetet. Jag omarbetar vid behov.
Jag tar både initiativ och ansvar till mer omfattande och avancerat arbete under hela slöjdprocessen. Jag omarbetar på eget initiativ för att uppnå önskat resultat.
Bedöma
Ompröva Värdera
Jag kan med hjälp beskriva mitt eget arbete utifrån min arbetsinsats. Jag visar litet intresse för att ompröva mina val under arbetets gång.
Jag kan med handledning beskriva och bedöma/värdera resultatet av mitt eget arbete utifrån min arbetsinsats. Jag kan med handledning ompröva mina val under arbetets gång.
Jag kan mer utförligt beskriva arbetsprocessen och via en diskussion under arbetets gången ompröva tidigare val och vid behov fatta nya beslut. Jag kan använda gamla kunskaper i nya situationer.
Jag kan självständigt under arbetets gång ompröva tidigare val och fatta nya beslut samt tillämpa mina kunskaper i nya situationer. Jag värderar på ett realistiskt sätt min arbetsinsats och min produkt ur funktionella och estetiska aspekter.
Slöjdprocessen
Idé Planering Genomförande Värdering
Jag vet vad slöjdprocessen innebär och kan med hjälp beskriva den. Jag kan göra en enkel utvärdering skriftligt eller muntligt.
Jag kan beskriva slöjdprocessen. Jag kan göra en utvärdering skriftligt eller muntligt.
Jag kan beskriva slöjdprocessen skriftligt och muntligt på ett ingående sätt. Mina utvärderingar bygger på slöjdprocessen och jag försöker motivera och överväga olika alternativ.
Jag kan beskriva och förklara slöjdprocessen på ett utförligt sätt både muntligt och skriftligt. I mina utvärderingar reflekterar, motiverar och förklarar jag arbetsprocessen.