Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A - Addition och subtraktion

Skapad 2016-09-12 09:26 i Hovgårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Med arbetet i detta område ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Centralt innehåll

Följande delar ur det centrala innehållet kommer att vara med.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretiserande mål

Efter arbetet med detta området så ska du:

- förstå hur addition och subtraktion hänger ihop

- veta hur likhetstecknet används

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000

- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

- kunna använda additions- och subtraktionsalgoritmerna

Bedömning

Du kommer att bedömas under lektionerna i

Du bedöms efter din förmåga att:
- veta hur likhetstecknet används
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 1000
- kunna använda addition och subtraktioner när du löser textuppgifter 

Matriser

Ma
Matteborgen 4A - Addition och subtraktion

Nivå 1
På väg att nå målet
Nivå 2
Når målet
Ny nivå
Når målet med god marginal
Mål:
- Veta hur likhetstecknet används
- Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10.000
- Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning.
- Förstå hur addition och subtraktion hör ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: