Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkgruppen

Skapad 2016-09-12 11:36 i Soldatängens förskola Partille
Språkgrupp, 5-åringarna jobbar två fm/vecka, dels i en mindre grupp, 5 barn vid varje tillfälle, sedan tillsammans alla 9 femåringarna. I den mindre gruppen använder vi oss av rim o ramsor, lekar, sagor med mycket konkret material, detta för att alla ska få en grundtrygghet och våga uttrycka sig. I den större gruppen kommer vi att jobba med sagan om Hallonmasken.
Förskola

Innehåll

Att arbeta med sagan gör att barnen blir trygga, bygger upp sin självkänsla och gruppkänsla. Sagan om Hallonmasken ger barnen möjlighet att leva sig in i och förstå andra individers situation. Stärker sin empatiska förmåga. Man har roligt tillsammans, vågar vara medelpunkten, tränar sig på att tala inför andra. Använder oss av olika material, skapar sagan som en sagopåse, dramatiserar, och väver in naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: