Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Slöjd årskurs 4, läsår 16-17

Skapad 2016-09-12 11:54 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Slöjd Slöjd
...

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i slöjd ska eleven

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 • genom nyfikenhet våga utforska och experimentera med olika material och ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt
 • använda olika redskap, maskiner och hantverkstekniker på ett riktigt och säkert sätt.
 • känna igen och kunna namnge olika material och ha kunskaper om deras egenskaper och ursprung
 • använda dina egna idéer och kunna utgå från förebilder och inspirationskällor.
 • kunna planera, följa en arbetsbeskrivning, genomföra och utvärdera din slöjdprodukt.
 • utveckla din förmåga att förstå hur färg, form, funktion och konstruktion påverkar föremåls uttryck.
 • att använda rätt ord för rätt sak och sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning.
 • Sl  1-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
 • Sl  1-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  1-6
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  1-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
 • Sl  1-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-6
  Slöjden i samhället Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-6
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel bomull och svenska träslag.
 • Sl  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • Att våga pröva och experimentera med olika material
 • Att hantera redskap, maskiner och hantverkstekniker
 • Att känna igen och kunna namnge olika material och ha kunskaper om deras egenskaper och ursprung
 • Att använda dina egna idéer och kunna utgå från förebilder och inspirationskällor.
 • Att kunna planera, följa en arbetsbeskrivning, genomföra och utvärdera din slöjdprodukt.
 • Att utveckla din förmåga att förstå hur färg, form, funktion och konstruktion påverkar föremåls uttryck
 • Att använda rätt ord för rätt sak och sammanhang.

Undervisning

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, användningsområden, kombinationsmöjligheter och ursprung

Handverktyg, redskap och maskiner – hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Arbeta med enkla former av hantverkstekniker och använda relevanta facktermer.

Enkla skisser, mönster, ritningar och arbetsritningar – hur de kan läsas och följas.

Följa arbetsgången från idé till färdig produkt.

Muntlig och skriftlig utvärdering av arbetsprocessen i ord och bild.

Använda olika inspirationskällor i tema-arbeten.

Medvetandegöra designens betydelse för uttrycket och funktionen - hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning – ta tillvara på det mesta möjliga av materialen och inte slösa på resurser.

Använda datorn som verktyg för att finna fakta, bilder och symboler på internet.

Använda dator /Ipad för att hitta inspiration och information genom fotografering och filmer. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: