Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Slöjd, årskurs 3, läsår 16-17

Skapad 2016-09-12 11:55 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Slöjd Slöjd
...

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i slöjd ska eleven

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 • genom nyfikenhet våga utforska och experimentera med olika material och ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt
 • använda olika redskap, maskiner och hantverkstekniker på ett riktigt och säkert sätt.
 • känna igen och kunna namnge olika material och ha kunskaper om deras egenskaper och ursprung
 • använda dina egna idéer och kunna utgå från förebilder och inspirationskällor.
 • kunna planera, följa en arbetsbeskrivning, genomföra och utvärdera din slöjdprodukt.
 • utveckla din förmåga att förstå hur färg, form, funktion och konstruktion påverkar föremåls uttryck.
 • att använda rätt ord för rätt sak och sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning.
 • Sl  1-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
 • Sl  1-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  1-6
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  1-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
 • Sl  1-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-6
  Slöjden i samhället Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-6
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel bomull och svenska träslag.
 • Sl  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • Att våga pröva och experimentera med olika material
 • Att hantera redskap, maskiner och hantverkstekniker
 • Att känna igen och kunna namnge olika material och ha kunskaper om deras egenskaper och ursprung
 • Att använda dina egna idéer och kunna utgå från förebilder och inspirationskällor.
 • Att kunna planera, följa en arbetsbeskrivning, genomföra och utvärdera din slöjdprodukt.
 • Att utveckla din förmåga att förstå hur färg, form, funktion och konstruktion påverkar föremåls uttryck - att använda rätt ord för rätt sak och sammanhang.
 • Att använda rätt ord för rätt sak och sammanhang.

Undervisning

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, användningsområden och ursprung

Handverktyg, redskap och maskiner – hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Pröva på enkla former av några hantverkstekniker.

Enkla skisser och arbetsritningar – hur de kan läsas och följas

Följa arbetsgången från idé till färdig produkt.

Muntlig och skriftlig utvärdering av arbetsprocessen i ord och bild.

Använda olika inspirationskällor i tema-arbeten.

Medvetandegöra designens betydelse för uttrycket och funktionen: hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Använda datorn som verktyg för att finna fakta, bilder och symboler på internet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: