Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör värdegrund! Grupp 1 Ht-16

Skapad 2016-09-12 12:28 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
"Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder" (Lpfö98).

Innehåll

 Tema: Kamratskap (Vem är jag- vilka är vi / individ-grupp)

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar;

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde,
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö,

 

Syfte:

Ha en trevlig och rolig stund tillsammans. Uppmuntra till eftertanke och ett eget positivt agerande inom området kamratskap. Motivera till ett engagemang för att vara en god vän och en del av en grupp. Stärka samhörigheten som grupp.

Metod:

Samtal om vänskap, utanförskap osv. både i förebyggande syfte såväl som när det sker saker på förskolan. Aktiviteter som stärker individ och grupp. Uppmärksamma årstider, traditioner och händelser i barnens vardag. Aktiviteter där andra områden såsom matematik, hälsa, språk, natur, multimedia och teknik ingår.

Innehåll ex:

 • Intervjuer ang. barnens intressen och vem de är. Återkommande samtal och jämförelser om hur vi är. Likheter och olikheter.
 • Ramsor, sånger, berättelser om jaget, kroppen, känslor, sinnen.
 • Titta sig i spegeln och jämföra sig själv med andra fysiskt. Likheter och olikheter. Ex. mäta oss själva, hand- och fotavtryck, självporträtt, härma varandras uttryck, fotografera andra ur det egna perspektivet etc.
 • Värdegrundsövningar, lekar, dans, massage och yoga, där barnen tränar värderingar, närhet, att lita på andra, förmåga till att vara lugn, det egna personliga uttrycket osv.
 • Regelstyrda lekar där barnen tränar turtagning, hänsyn osv.
 • Dockorna Lisa och Per hälsar på och arbetar med att förstärka varje barns självkänsla genom att ex. ge denne tillfälle att utrycka sig. Samt att de arbetar med att förstärka gruppen som helhet genom aktiv delaktighet och roliga aktiviteter.
 • Aktiviteter där barnen skapar, ex. höstpyssel, halloweenpyssel, kanelbullens dag (baka bullar) etc.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: