Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GLÄDJE

Skapad 2016-09-12 13:53 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
Värdegrund begreppet GLÄDJE. Vi vill göra barnen medvetna om i vilka sammanhang de blir glada på förskolan och när ens vänner är glada.
Förskola
Glädje - det är ett begrepp som ska genomsyra förskolan. Men vad gör oss glada i verksamheten? Vad gör våra vänner glada på vår förskola? Hur känns det att bli glad och hur känns det att göra andra glada?

Innehåll

Vart är vi idag?

Vi har sedan uppstart arbetat med att känna på känslan att göra andra glada och få känna glädje. Det har vi gjort genom att barnen har fått i samlingar dragit ett kort där det stått ett namn, till den personen ska barnen säga eller göra något snällt. Det här är både svårt och lätt men ALLA barnen försöker och dem är stolta när de får höra något positivt och lika stolta när de gör sin kompis glad. Det här är ett moment som skapar god stämning och som är uppskattat av barnen. I det fortsätta arbetet med glädje vill vi styrka deras självkänsla och självförtroende.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

har reflekterat genom ritning eller språk uttrycker sig om glädje.
visar glädje i olika uppgifter - skrattar, visar belåtenhet

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Tillfälle 1:
HAKUNA MATATA sången.
Vad gör dig glad? Låt barnen rita på ett litet kort och skriv ned deras kommentar.
De ritar i små grupper och en närvarvarande pedagog som är nyfiken på deras tankar - öppna en diskussion med barnen om glädje.

Tillfälle 2:
Uttryck glädje i färg. Spela glad musik och låt barnen måla i glada färger.

Tillfälle 3:
När är du gladast på förskolan? Vi pedagoger fotar när barnen uttrycker glädje.

Förutsättningar - Tid: Onsdagar 9.30-10.30, rum: ateljen, åldrar 1-6 år, jeanette

Dokumentation - Vi dokumenterar med lärplatta vad som sker. processen.

Förberedelser,

Laddad lärplatta. Musik förbereds via datorn och kopplat till högtalarna.

Kopplingar till läroplanen

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: