Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7 Amigos kap 1-4 Västra Stenhagenskolan

Skapad 2016-09-12 13:55 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Planering för arbetsområdet Amigos kap 1-4
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga - att använda olika typ av hälsningsfraser - att presentera dig själv - att berätta mer om dig själv och om din familj Du kommer även att få öva obestämd artikel, väderstreck, räkneord, datum och possessiva pronomen.

Innehåll

Tala

Mål:

 • Kunna använda rätta hälsningsfraser
 • kunna presentera sig själv
 • Kunna berätta om sig sjäv
 • Kunna berätta om sin familj

Övas genom att:

 • repetera ord och fraser på lektionerna
 • göra parövningar i övningsboken

Redovisas genom:

 • En individuell muntlig redovisning där du berättar om dig själv och om din familj

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  C 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  C 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  C 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  C 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  A 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • M2  A 9
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Läsa

Mål:

 • Kunna läsa texterna i läroboken med gott uttal

Övas genom att:

 • Öva läsning med hjälp av lärare och CD såväl hemma som på lektionerna
 • Delta i uttalsövningar

Redovisas genom:

 • högläsning

Skriva

Mål:

 • kunna berätta om sig själv
 • kunna ställa frågor till exempel i en chatt eller ett brev
 • kunna berätta om sin familj

Övas genom att:

 • Skriva kortare texter och uppsatser
 • Öva glosor, fraser och texter i textboken
 • Göra övningar i övningsboken
 • Göra översättningar

Redovisas genom:

 • skriftliga läxförhör på ord och fraser
 • uppsats eller kortare berättelser

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  C 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  C 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  A 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser

M2
Spanska åk 7 Ht 2016 Västra Stenhagenskolan

Lyssna och läsa - reception

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser på målspråket.
Du uppfattar och förstår enkla instruktioner och enkla hörövningar i lugnt tempo.
Du kan även uppfatta lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du förstår innehållet i sin helhet när språket talas tydligt. Du kan sammanfatta väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte läsa och förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller återberättar delar av texter.
Du kan förstå innehållet i enkla texter i både helhet och detaljer och kan återberätta en text med egna ord.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter.
Du kan muntligt berätta något om dig själv och andra.
Du kan härma målspråket och har ett bra uttal. Du kan ställa frågor och beskriva kända områden.
Du har ett mycket bra uttal. Det är lätt att förstå dig. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Skriva
 • M2  4-9
 • M2  4-9
 • M2  4-9
Du kan skriva en del ord, men du kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan skriva enkla meningar och berätta eller beskriva något.
Du kan skriva enkla brev, dagbok, och beskrivningar.
Du kan skriva lite längre och mer detaljerade texter och visar att du behärskar språkreglerna.

Realia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskap om målspråksländerna
 • M2
Du känner till några länder där målspråket är modersmål.
Du kan lite om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan redogöra för något om landets kultur och traditioner.
Du kan redogöra för landets kultur och traditioner och jämföra med ditt hemland.

Språkinlärning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ansvar för språkinlärning
Du deltar inte aktivt på lektionerna och tar inte ansvar.
Du deltar mestadels aktivt under lektionstid, slutför oftast uppgifter.
Du deltar och reflekterar kring din inlärning och använder i någon mån språkliga strategier.
Du tar stort ansvar för din egen inlärning, använder några olika strategier för att komma vidare i din utveckling med gott resultat. Du ställer relevanta frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: