Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aspenässkolan Svenska åk 2

Skapad 2016-09-12 13:56 i Aspenässkolan Lerum
PP- Svenska åk 2
Grundskola 2 Svenska

Pedagogisk planering för svenska 2016-2017

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Vi ska lära oss:
- att lyssna till olika texter och plocka ut viktiga moment i dessa utifrån givna ramar
  personer, miljö, problem och lösning
- att återberätta så att andra förstår
- att se hur olika texter är uppbyggda med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar samt uppfatta den röda tråden
- att utifrån givna frågor (ex har du en rubrik, mellanrum mellan orden, stor bokstav, punkt) utvärdera våra egna texter.
- att skriva egna sagor/berättelser
- att göra egna bilder till sagorna
- att läsa igenom våra texter och göra enkla former av textbearbetning
- att skriva faktatexter utifrån givna ramar
  (läsa, skriva stödord, tankekarta och formulera en faktatext med egna ord)
- att träna på olika lässtrategier för att förstå och tolka texter
 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Detta kommer att bedömas

- din förmåga att skriva meningar med stor bokstav och punkt

- skriva med en läslig handstil

-din förmåga att återberätta en saga du fått uppläst för dig med hjälp av givna ramar (personer, miljö, problem och lösningar)
- din förmåga att skapa en bild som överensstämmer med din text
- din förmåga att strukturera upp och skriva en egen saga där handlingsförloppet klart framgår  
- din förmåga att utvärdera din egen text utifrån givna ramar
- din förmåga att formulera en faktatext utifrån egna stödord
- din förmåga att läsa en text och berätta vad den handlar om
- din förmåga att ändra din text efter respons av lärare/kamrat

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: