Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 3 HT16

Skapad 2016-09-12 14:04 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 3 Slöjd

Den här terminen kommer vi att jobba med att bekanta oss med de redskap och verktyg som är vanligast. Du ska också få prova på enkla tekniker.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet för åk 3 är att alla skall

bekanta sig med de vanligaste materialen och redskapen inom slöjden
prova på att slöjda med redskap, verktyg, material, tekniker och kunna tillverka enkla slöjdföremål
träna motoriken genom att använda redskap och verktyg på rätt sätt
kunna följa enkla instruktioner
vara medvetna om säkerhetsfrågorna i slöjden

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • planera och genomföra arbetet
 • hantera redskap och tekniker
 • lösa problem och ta initiativ i arbetet
 • värdera och dokumentera ditt arbetssätt och resultat

Matriser

Sl

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Fomge och framställa
"Från en idé till en produkt."
Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt
Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet.
Tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra det planerade slöjdarbetet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår.
Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov (t.ex. vid problem eller ny idé)
Välja och motivera
färg och form
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner eller kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form, men utgår ej alltid från vad som är lämpligast utifrån t.ex. slöjdföremålets syfte (t.ex. funktion).
Arbetar kreativt och väljer färg och form utifrån slöjdföremålets syfte.
Väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Sätter en personlig prägel på sitt slöjdföremål. Använder sina kunskaper i olika sammanhang. Utvecklar sin känsla för färg och form genom nya erfarenheter och kunskaper.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonerar kring sin arbetsprocess och resultat.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och värdera min arbetsprocess. Använder inte alltid ord och begrepp i rätt sammanhang eller på ett korrekt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar din arbetsprocess.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: