Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 5 Ht16

Skapad 2016-09-12 14:07 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 5 Slöjd

Sticka och virka är exempel på garntekniker. Du får lära dig en garnteknik och ska sedan tillverka en fyrkantig lapp.Du får sedan själv välja vad slutresultatet ska bli.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska prova på en garnteknik.
Du ska kunna använda och benämna de redskap och  verktyg som används.
Du ska lära dig de olika ord som förekommer i arbetsbeskrivningar.
Du ska kunna något om det textila materialet och dess tillverkning, egenskaper och skötsel.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Så här ska vi arbeta

Du ska planera  något du vill göra som kan tillverkas av en virkad eller stickad fyrkantig lapp.
Din planering och dokumentation ska du göra i din slöjdbok.
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av olika textila material.
Du ska försöka arbeta så självständigt som möjligt och ta ett eget ansvar över ditt arbete och slöjdsalens saker.
Du ska följa regler och rutiner som bidrar till arbetsro och säkerhet i slöjdsalen.

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • planera, genomföra och slutföra ditt arbete
 • hantera de olika verktyg som krävs för att genomföra ditt arbete
 • hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ
 • värdera och dokumentera arbetssätt och resultat

Matriser

Sl
SLÖJD Lgr11 bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Presentera dina idéer till slöjdarbete och bidra med förslag till klasskamraternas arbeten
Du arbetar utifrån tydliga instruktioner, med en bestämd idé och planering.
Du kan förmedla en egen idé på vad du vill göra och hur man kan genomföra det. Du gör t.ex. enkla bilder för att visa.
Du har egna genomförbara idéer och kan berätta om dem. Du kan förklara hur idén ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Du gör enkla skisser och anger t.ex. förslag på lämpligt material.
Du presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Du har egna förslag om hur du ska planera och arbeta. Du gör skisser och förklarar vilket material man ska använda och hur man ska göra.
Ny aspekt
"Från en idé till en produkt."
Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet.
Tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra det planerade slöjdarbetet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår.
Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov (t.ex. vid problem eller ny idé).
Välja och motivera
- välja
Väljer lämpliga redskap/verktyg/ tekniker utifrån tydliga instruktioner.
Väljer lämpliga redskap/verktyg/ tekniker i kända situationer.
Väljer lämpliga redskap/verktyg/ tekniker utifrån situationen.
Väljer och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation..
- hantera tekniker, redskap och verktyg Väljer och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation..
Behöver hjälp att lära sig hantera material/verktyg/ tekniker på ett säkert sätt.
Kan hantera de vanligaste redskap/verktyg/ tekniker på ett säkert sätt, med viss hjälp.
Har god förmåga att hantera redskap/verktyg/ tekniker på ett säkert sätt.
Har mycket god förmåga att hantera redskap/verktyg/ tekniker på ett säkert sätt.
- färg och form
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner eller kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form, men utgår ej alltid från vad som är lämpligast utifrån t.ex. slöjdföremålets syfte (t.ex. funktion).
Arbetar kreativt och väljer färg och form utifrån slöjdföremålets syfte.
Väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Sätter en personlig prägel på sitt slöjdföremål. Använder sina kunskaper i olika sammanhang. Utvecklar sin känsla för färg och form genom nya erfarenheter och kunskaper.
- kvalitets- och miljöaspekt Visa att du känner till olika materials miljöpåverkan
Deltar i samtal kring hur våra val av t.ex. material påverkar kvalitén på den sak du skapat och hur miljön har påverkats.
Förklarar på ett enkelt sätt hur de egna valen påverkar kvalitén på den sak du skapat och hur miljön har påverkats. Ger konkreta exempel.
Förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar kvalitén på den sak du skapat och hur miljön har påverkats. Ger konkreta exempel och förklarar vad följderna kan bli.
Förklarar mycket tydligt sambanden hur olika val påverkar kvalitén på den sak du skapat och hur miljön har påverkats.
Analysera och värdera
Motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på ett annat sätt. Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklarar, samt resonera kring sin arbetsprocess och resultat.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och värdera din arbetsprocess. Använder inte alltid ord och begrepp i rätt sammanhang eller på ett korrekt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar din arbetsprocess.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp. Använder sina kunskaper även i andra sammanhang och nya situationer.
Tolka slöjdföremål. T.ex. hur kan man kommunicera/uttrycka sig med färg och form? Hur påverkas våra val av design och mode? Hur påverkas våra val av ett föremåls färg, form , symboler eller material?
Deltar i samtal på ett enkelt och konkret sätt kring slöjdföremål. T.ex. hur man kan uttrycka känslor med färg, form och mode.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger egna konkreta enkla exempel på hur man t.ex. kan uttrycka känslor med färg, mode och symboler.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och beskriver hur slöjdföremål kan ha olika uttryck i form av symboler, färg, form och material.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och beskriver t.ex. hur man kan se hur olika slöjdföremål har påverkats av varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: