Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South Africa

Skapad 2016-09-12 14:10 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi tar reda på hur det funkar i den engelsktalande delen av världen när det gäller historia, generella fakta, natur och vardagsliv. Arbetet mynnar ut i en muntlig redovisning och en skriftlig inlämning där eleven har möjlighet att till viss del själv bestämma innehållet.

Innehåll

Elevdel

 

Övergripande mål

Du skall utveckla din förmåga att behandla fakta ur texter, bilder och filmklipp kring ett engelsktalande land, Sydafrika.

Mål

Målet är att du skall samla fakta från texter, bilder och filmklipp angående Sydafrika för att sedan göra en muntlig och en skriftlig redovisning. Du kommer bland annat jämföra den insamlade faktan med det du själv vet om Sverige för att kunna göra en jämförelse mellan Sverige och ett engelsktalande land.

Undervisning

Vi kommer tillsammans läsa texter och se på filmklipp som har med Sydafrika att göra så att du får en så omfattande bild av Sydafrika som det går. Efter att vi tillsammans har samlat på oss fakta och information ska du individuellt skriva en text och hålla ett tal om ett ämne som har kopplingar till Sydafrika. Nedan följer instruktioner och exempel på vad du ska inkludera i din skriftliga och muntliga framställning:

Oral presentation

Tell me about someone or something interesting that has to do with South Africa. 

Examples given:

 • Famous people like Nelson Mandela, Bishop Tutu or Charlize Theron.
 • Places like Table mountain, Cape Town, Kruger National Park.
 • History like Apartheid, Robben Island, when Nelson Mandela became president, Boer war, the Independence struggle.
 • Animals like the antelope, lion, elephant, rhino, buffalo, leopard, giraffe etc.
 • Or anything else that you find interesting to talk about...

Make an oral presentation with the help of a Keynote. Use pictures!

Your presentation should be 3-4 minutes long (no more no less).

Use information from the textbook on pages 32-42, the internet and/or the videos you have seen.

Use a dictionary to look up words. 

 

Written task

Find information online about some facts about South Africa 

You can use following links:

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa or

http://www.southafrica.info/about/geography/

http://theplanetd.com/1-awesome-things-to-do-in-south-africa/

https://www.youtube.com/watch?v=S7yvnUz2PLE

Write about :

-General information about South Africa: size, geography, the meaning of the flag, government, currency, languages, religion, cities.
-Name some interesting tourist attractions one can visit and see.

-Write about one important historic event (Apartheid, Boer war or The independence struggle)

-Compare your life with the life of a teenager in South Africa

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4792

Nandipha- between dance floor and Township

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4793

Michael- life is football

Write a minimum of 200 words and a maximum of 500 words.

 

 

Formell del

 Övergripande mål och riktlinjer                                                                                   

Uppgifter

 • Text about South Africa

 • Oral presentation about South Africa

 • Inlämning av manus till Sydafrika projekt

 • Inlämning av faktabland om Sydafrika

 • South Africa

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
GA Engelska Lgr11

Bedömningsmatris

Engelska år 7-9
F
E
C
A
Skriva
1
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
2
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala/Samtala
1
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
2
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Realia
1
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: