Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 16/17 åk 2

Skapad 2016-09-12 14:11 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 2 Matematik

Matematiken har funnits under flera tusen år. Det finns massor av användbar kunskap i matematiken som hjälper oss i vår vardag.

Innehåll

Vad ska du som elev utveckla? (Konkretisering)

Under läsåret kommer du få öva dig i att

 • lösa matematiska problem och även göra egna matematiska problem
 • känna igen och namnge geometriska figurer, viktenheter, längdenheter och volymenheter
 • ange tid på analogklocka samt beräkna tidsskillnader
 • jämföra geometriska figurer och enheter med varandra
 • använda effektiva strategier
 • välja lämpligt räknesätt när du ska lösa ett matteproblem
 • fundera över om ditt svar eller lösning är rimligt
 • resonera om hur du löser ett matematiskt problem 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska vi arbeta med? (Konkretisering)

Under årskurs 2 kommer du att arbeta med

 • ordningstal
 •  addition med tiotalsövergång  inom talområdet 0-20 
 • subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-20
 • räknestrategier inom talområdet 0-100
 • lösningars rimlighet
 • likhetstecknets betydelse
 • geometriska figurer och beskriva hur de ser ut på ett enkelt sätt
 • att kunna beskriva var något befinner sig med hjälp av lägesord
 • jämföra och uppskatta längd, vikt, volym och tid
 • rita och läsa av tabeller och diagram
 • olika matematiska begrepp
 • lösa och skapa egna matematiska problem

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur ska vi arbeta?

Under läsåret kommer vi arbeta med matematik genom

 • gemensamma genomgångar i hel - och halvklass
 • arbeta i Mattedetektiverna (läromedel)
 • matematisk problemlösning, enskilt och i mindre grupper 
 • diskussion i mindre grupper och i helklass
 • använda oss av konkret material

Bedömning

 

Du kommer under läsåret bedömas i om du

 • kan lösa enkla matematiska problem genom att välja det räknesätt som passar bäst för att lösa problemet
 • kan berätta om hur du har tänkt när du har löst ett matematiskt problem och om du kan se om ditt svar är rimligt
 • kan placera tal på tallinjen
 • kan se mönster på tallinjen och kunna räkna framåt och bakåt på tallinjen 0-100
 • kan namnge och beskriva hur de vanligaste geometriska figurerna ser ut 
 • är säker på lilla plus och lilla minus
 • kan addera och subtrahera uppgifter med hela tiotal
 • förstår vad likhetstecknet betyder i matematiska uppgifter
 • mäta, väga och tala om tid med hjälp av rätt enhet
 • kan göra egna tabeller och diagram
 • kan tolka tabeller och diagram

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: