Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter

Skapad 2016-09-12 14:21 i Apalbyskolan Västerås Stad
Under v 35-37 kommer vi att arbeta med tidningstexter i svenskan.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Under vecka 35-37 kommer vi att arbeta med tidningstexter i svenskan Vi kommer att läsa olika tidningstexter och lära oss att känna igen dem samt lära oss typiska kännetecken för de olika typerna. Ni ska alla skriva en insändare. En insändare är en text där man kan tycka till om nästan vad som helst. Sedan ska ni få välja vad ni vill skriva för tidningstext, antingen en nyhetsartikel, ett reportage eller ett debattinlägg. Första utkastet får man skriva antingen för hand eller på iPad. Den andra (och sista) versionen ska vara skriven på iPad så att ni kan skapa en "mini-tidning" med andra elevers texter.

Innehåll

Text 1: Insändare

Vad? En insändare är en kort argumenterande text. Argumenterande texter ska försöka övertyga läsaren om att just det du tycker är rätt. Du ska försöka förklara vad du tycker, och varför, så bra att du övertygar andra. Insändare skrivs vanligtvis inte av journalister utan av vanliga människor som väljer att skicka in sina åsikter en tidning.

Hur? När man skriver en insändare så ska man välja en tes. En tes är ett påstående eller en åsikt, t.ex. "Skolelever ska ha mer gympa!" eller "Mer vegetarisk mat i skolorna". När man har presenterat sin tes så gäller det att kortfattat och kärnfullt förklara varför tesen stämmer. Det är det som är dina argument. Man har bara en tes, men gärna flera goda argument. I en insändare finns det inte så mycker utrymme, cirka 150-200 ord, så du måste skriva dina argument kort men samtidigt övertygande för att lyckas bra.

Text 2: Valfri text

När du skrivit din insändare ska du välja att skriva en lite längre text. Du väljer själv vilken sorts text du vill skriva.

Matriser

Sv SvA
Tidningstexter: betygskrav

E
C
A
Språklig korrekthet
Handlar om din språkliga korrekthet, hur varierat du skriver och även att du kan anpassa det du vill säga till texttyp (t.ex. insändare.)
Du kan skriva olika slags tidningstexter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp och språkliga normer.
Du kan skriva olika slags tidningstexter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp och språkliga normer.
Du kan skriva olika slags tidningstexter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp och språkliga normer.
Struktur och källor
Handlar om din förmåga att ha god struktur (stycke osv.) samt att du använder källor rätt när/om det behövs.
Texterna har i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Texterna har relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Texterna har väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Skrivande
Handlar om hur bra du förklarar och beskriver. Även att du använder ett språk som passar den text och det sammanhang (tidning) du skriver för.
Texterna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk. (SvA) Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk.
Texterna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk. (SvA) Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk.
Texterna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk. (SvA) Texterna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk.
Estetiska uttryck
Handlar om att du kan kombinera din text med något mer som gör den bättre. I detta fall ska den text du skrivit ha en bild till.
Genom att kombinera text med bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Ge/få respons
Handlar om din förmåga att ge och få kamratrespons.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: