Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - lyssna/tala

Skapad 2016-09-12 14:24 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Lyssna och tala
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med

 • lyssna på någon annan
 • göra muntliga presentationer
 • muntligt återberättande, både sammanfattande och förklarande
 • att använda olika stöd vid berättande som ex. tankekarta, stödord eller bildstöd
 • ge och ta en instruktion
 • att ta ställning i en diskussion
 • att kunna delta i en gruppdiskussion
 • att beskriva olika föremål och situationer

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Elevens ansvar och inflytande

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: