Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Ämnena omkring oss

Skapad 2016-09-12 14:44 i Söderskolan Falkenberg
Vi övar på grunderna i kemi och dess historia.
Grundskola 6 Kemi

I följande område kommer vi öva på många begrepp som man stöter på i kemi. Samtidigt kommer vi titta tillbaka inom kemin på ett historiskt perspektiv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta avsnitt kommer vi ha fokus på:

 • Naturvetenskapligt arbetssätt
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Ämnens egenskaper
 • Fast, flytande och gasform
 • Lösningar, emulsioner och uppslamningar
 • Separationsmetoder

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Bedömning - vad och hur

Deltagande i diskussioner på lektionstid

Laborationer

Test

Undervisning och arbetsformer

Lektionerna varvas av genomgångar, demonstrationer, arbetet i boken och uppgifter, filmer samt laborationer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: