Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi firar Herrgården 30år!

Skapad 2016-09-12 15:19 i Förskolan Herrgården Kristinehamn
Vi uppmärksammar att vår förskola fyller 30år
Förskola

Ett projekt kopplat till firandet av vår förskola är ett bra tillfälle att arbeta med de mål som vi ser som särskilt viktiga under första delen av läsåret. Det handlar då mycket om att barnen behöver hjälp att lära känna varandra och sin roll i en ny grupp för att bli trygga. Socialt samspel, normer och värden, att hitta sin egen plats och att få kännedom om rutiner på respektive avdelning.  

Inom ramen för projektet på "uppeavdelningen" ska vi titta på vad som lektes för lekar förr, olika typer av boende, klädsel etc. Vad tycker barnen själva om att leka. Vi kommer även att arbeta tillsammans med barnen med förberedelserna: baka äppelpaj, göra eget smör mm. Vad tänker barnen att vi kan göra när vi firar vår förskola?

Årstidens specifika drag blir del av lärandet i och med att vi använder material från naturen (äpplen, rönnbär, löv etc.) i olika delar av förberedelserna för firandet.

Den 26/9 bjuder vi in föräldrar och andra som vill vara med och fira mellan 15 och 17.

Innehåll

Mål enligt läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Avsnitt 6

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: